praca na zlecenie - jakie masz prawa?

Różne formy współpracy pozwalają wielu osobom znaleźć odpowiadającym im sposób zarobkowania. Ostatnio coraz bardziej popularna umowa zlecenie jest wygodnym sposobem regulującym stosunek zlecającego z wykonawcą bez konieczności zawierania umowy czasowej. Jest dostępna dla każdego, pozwala na opłacanie składek emerytalnych i zdrowotnych, może być wykorzystywana zarówno przez osoby bezrobotne, jak i te pracujące na etacie. Pracując w ten sposób, posiadasz również pewne prawa i obowiązki.

  1. Możesz współpracować nawet z własnym pracodawcą

Możliwe jest zawarcie umowy zlecenia z osobą już zatrudnioną na etat. To całkowicie zgodne z przepisami i nawet często praktykowane. Jeśli twój szef zatrudni cię w ten sposób, powinien pamiętać o obowiązku ponoszenia wszystkich składek, więc zdrowotnej, emerytalnej, rentowej. Możesz także nawiązać współpracę z jakąkolwiek inną firmą, nawet konkurencyjną, o ile nie zaszło podpisanie dokumentu o zakazie konkurencji (jest to czasem spotykane podczas zatrudniania nowego pracownika).

  1. Bardzo wiele składek

Gdy praca na umowy zlecenia jest twoją jedyną formą zarobkowania, zawarcie tylko jednej umowy uprawnia cię do uzyskiwania składek emerytalnych i zdrowotnych oraz rentowych. Zleceniodawca może, lecz nie musi, opłacać również składkę chorobową. Czasem bywa jednak tak, że zawierasz w jednym czasie większą ilość umów. Składki emerytalno-rentowe opłacane są tylko dla jednej z nich, składki zdrowotne – dla wszystkich.praca na zlecenie - jakie masz prawa?

  1. Na emeryturze lub rencie

Osoby, które już przeszły na emeryturę, albo też z powodów zdrowotnych znajdują się na rencie, również mogą dorabiać sobie poprzez zawieranie umów w tej formie. W ich przypadku obowiązkowo odprowadzane są składki emerytalne, rentowe, a dowolnie – chorobowa. Jeśli umów jest więcej, zachodzi dokładnie taka sytuacja jak w punkcie powyżej (emerytalno-rentowa do wybranej umowy, zdrowotne od wszystkich). Trzeba uważać na wysokość dochodu uzyskiwanego dzięki umowie zleceniu, gdyż osoby znajdujące się w okresie przedemerytalnym lub na rencie mogą dorabiać tylko do określonej kwoty. Obecnie jest to suma w wysokości 2583,30 zł/miesiąc. Przekroczenie kwoty może poskutkować zaniżeniem wysokości przyszłej emerytury.

  1. Pracująca młodzież

Umowa zlecenie, choć czasem jest nazywana śmieciową, cieszy się dużą popularnością zwłaszcza wśród osób mających trudności z podjęciem pracy etatowej. Te osoby to na przykład uczniowie szkół policealnych oraz studenci. Pracodawcy lubią tę grupę z uwagi na to, że jest dla nich dużo mniej kosztowna – chodzi właśnie o obowiązkowe składki, które w tym wypadku wcale obowiązkowe nie są. Zatrudniający nie musi na przykład dbać o ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (w dodatku młodzi ludzie do 26 r.ż., którzy mają jeszcze pracujących rodziców lub których rodzice są na emeryturze, podłączeni są pod ich książeczkę ubezpieczeniową). Pewnym minusem jest brak składek emerytalno-rentowych, więc czas przepracowany w tym okresie nie będzie uwzględniany podczas przeliczania emerytury.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here