Co przysługuje niepełnosprawnym?

Osoby niepełnosprawne nie mają łatwego życia z powodu swojego upośledzenia. Stanowią jednak część społeczeństwa i są przez nie wspierane, mają też sporo dodatkowych możliwości płynących z należnych im ulg. Wśród owych udogodnień można wspomnieć chociażby krótszy czas pracy (do  7 godzin/dzień i 35 godzin/tydzień) bez zmniejszania należącego się im wynagrodzenia. To naturalnie nie wszystko.

 

  1. Zatrudniona w firmie osoba niepełnosprawna może skorzystać z dodatkowych (poza przysługującymi ze stosunku czasu pracy) 10 dni urlopu rocznie, jeśli jej niepełnosprawność klasyfikuje się jako umiarkowana lub znaczna. To jeszcze nie wszystko – w uzasadnionych przypadkach niepełnosprawny może też starać się o kolejny urlop trwający aż 21 dni roboczych w ramach turnusu rehabilitacyjnego. Żeby jednak mógł go otrzymać, musi udać się do lekarza i uzyskać jego zgodę. Czas spędzony na turnusie jest opłacany zgodnie z zasadą obliczania ekwiwalentu za zaległy urlop. Pracodawca musi wypłacić pieniądze niepełnosprawnemu pracownikowi, jeśli ten tylko potwierdzi odpowiednim kwitem skorzystanie ze wspomnianej opcji.
  2. Niepełnosprawni mają możliwość udania się na krótką dodatkową przerwę oprócz standardowej, a standardowa jest wydłużona do 15 minut. Wiąże się to z kwestiami zdrowotnymi oraz z zapewnieniem pracownikowi właściwego komfortu pracy. Niektóre niepełnosprawne osoby muszą np. regularnie ćwiczyć, przyjmować leki czy po prostu szybciej się męczą.Co przysługuje niepełnosprawnym?
  3. Niepełnosprawnym osobom przyznane są też zniżki związane z wieloma aspektami życia poza pracą. Nie muszą ponosić tak wysokich opłat jak ludzie całkowicie sprawni, co czasami okazuje się wyjątkowo przydatne. Przykładem znacznej ulgi jest całkowite zwolnienie z opłacania abonamentu RTV przy dostarczeniu do stosownej instytucji orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w stopniu znacznym. Z uwagi na możliwość uzyskania różnych ulg, warto mieć stale ze sobą odpowiednie dokumenty, żeby w razie czego je okazać. Dokumenty będą niezbędne na przykład podczas wizyty w muzeum, gdzie niepełnosprawnemu i jego opiekunowi należy się zniżka, jednak trzeba to potwierdzić na piśmie. Tego typu ulgi uprzyjemniają nieco życie osób z upośledzeniami.
  4. Chyba najpopularniejszym rodzajem zniżek są ulgi przyznawane niepełnosprawnym w środkach komunikacji miejskiej i międzymiastowej. Wszystkie rodzaje zniżek mają wysokość warunkowaną stopniem niepełnosprawności oraz czasami również tym, jaka to niepełnosprawność. Przeważnie ze zniżki może korzystać również osoba towarzysząca (opiekun). Istnienie tego typu ulg jest wyjątkowo korzystne, wystarczy chociażby wspomnieć ich wartość, sięgającą od 37 do 93% w przypadku komunikacji pociągiem (PKP). W niektórych miejscowościach niepełnosprawni z wyjątkowo poważnymi dysfunkcjami nie płacą za przejazdy zupełnie nic, a ich opiekun tylko ok. 5% zwykłej stawki. Ciekawą opcją jest również karta parkingowa, dzięki której niepełnosprawni mogą parkować w wygodniejszy sposób, w specjalnie wyznaczonych miejscach. Miejsca parkingowe o takim przeznaczeniu są wyposażone w specjalne oznaczenia.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here