Jak skorzystać z funduszu socjalnego?

Bardzo wygodne rozwiązanie, jakim jest zakładowy fundusz socjalny, pozwala np. na wypłacanie pracownikom dopłat na urlopy czy wczasy. Tego typu forma dofinansowania pojawia się najczęściej w postaci wypłaty środków w danym momencie roku, przykładowo dla „wczasów pod gruszą” będą to miesiące letnie. Wysokość świadczeń jest różna, warunkowana potrzebami zatrudnianej osoby oraz jej rodziny.

 

Jak działa fundusz socjalny

Jak skorzystać z funduszu socjalnego?Fundusz socjalny może powstać w przedsiębiorstwie:

– zatrudniającym od 20 osób wzwyż (w przeliczeniu na etaty)

– działającym zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Istnienie funduszu pozwala na zapewnianie pracownikom znacznej pomocy finansowej. Przeważnie rozdzielanie zgromadzonych środków następuje z uwagi na potrzeby poszczególnych osób. Jeśli zapomogę lub inną formę pomocy mają otrzymać wszyscy pracownicy, wysokość kwoty ustala się z uwzględnieniem wysokości wynagrodzenia oraz dochodu na osobę w rodzinie poszczególnych osób. Dzięki temu bardziej potrzebujący uzyskują wyższe kwoty. Fundusz socjalny umożliwia również wystosowanie specjalnych zapomóg związanych z sytuacjami losowymi (choroba, śmierć, wypadek, pożar itd.) oraz tymczasowym obniżeniem się jakości życia w rodzinie danego pracownika. Nie zawsze są oferowane pieniądze, występują też formy takie jak pomoc rzeczowa, paczki, bony żywnościowe.

Z funduszu korzystać mogą wszyscy w danej chwili zatrudnieni w danej firmie oraz członkowie ich rodzin oraz byli pracownicy (emeryci, renciści, inni).   W przypadku byłych pracowników niebędących emerytami lub rencistami wymagany jest stosowny zapis prawny, gwarantujący im możliwość dostępu do świadczenia.

Uznaniowy charakter funduszu

Wyżej opisane zasady przyznawania funduszu wynikają właśnie z jego uznaniowego charakteru. Oznacza to, że z uwagi na przyjęte kryteria podczas oferowania wsparcia finansowego z funduszu niektórzy pracownicy mogą otrzymać dużo niższą kwotę albo nawet nie uzyskać pomocy w ogóle. Największe szanse na otrzymanie wsparcia mają osoby najbiedniejsze lub będące w trudnej sytuacji życiowej. Pracownicy, występując o przyznanie im świadczenia, w odpowiednim formularzu podają informacje takie jak dochód na osobę w rodzinie, dzięki czemu można właściwie rozdysponować środki.  Po zebraniu wszystkich formularzy tworzona jest lista uwzględniająca kryteria dochodowe i inne. Według tej listy przyznawane są wszelkiego rodzaju pomoce z tytułu funduszu socjalnego.

Świadczenia socjalne a tzw. benefity

W niektórych zakładach pracy funkcjonuje inna forma świadczeń gratyfikacyjnych. Nie są one formą pomocy osobom o kiepskiej sytuacji materialnej, ale rodzajem motywatora. Wśród benefitów występują na przykład karnety na siłownię, basen czy fitness, pakiety usług medycznych, oraz podobne tego typu udogodnienia. Benefity generują przychód wymagający wyróżnienia podczas wypełniania odpowiedniego dokumentu PIT.  Główną rolą istnienia takich dodatków jest zapewnienie pracowników, że ich ciężka praca i oddanie firmie mogą zostać dodatkowo wynagrodzone albo inaczej: mogą korzystać z tego typu rozwiązań, żeby mieć lepsze samopoczucie i więcej chęci do pracy.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here