Jak rozpoznać mobbing w pracy

Problem mobbingu dotyka bardzo różne branże i jest obecny zarówno w relacji zwierzchnik-pracownik, jak i pomiędzy pracownikami znajdującymi się na podobnym szczeblu. Istota mobbingu to przede wszystkim nękanie psychiczne, czasem też fizyczne, na różne sposoby, co skutkuje wywołaniem u nękanej osoby problemów z psychiką, depresji, a także podjęcia takich działań jak zwolnienie się z pracy lub samobójstwo. Widać więc dokładnie, że jest to bardzo negatywne zjawisko. Żeby móc mu przeciwdziałać, niezbędne jest poznanie „wroga”. Poniższa charakterystyka mobbingu stworzona na podstawie badań H. Leymanna jest wystarczająca, by z całą pewnością stwierdzić, że dany zespół zachowań to nic innego jak mobbing.

 

  • Zaburzanie skutecznej komunikacji

Osoba poddawana mobbingowi nie może odpocząć od swojego prześladowcy nie tylko w pracy, ale również w elementach życia prywatnego. Nie jest dopuszczana do głosu, a nawet jest zakrzykiwana. Występują czynności takie jak: wtrącanie się w wypowiedź, krytyka zdania ofiary, negowanie wartości tego, co powie. Dodatkowo pojawia się grożenie, zastraszanie w różnych formach, obecność w mediach społecznościowych itd.

  • Zaburzanie relacji społecznych

W tym przypadku znęcanie polega na umyślnym odcinaniu osoby poddawanej mobbingowi od innych pracowników. Celem znęcającego się jest pozbawienie tego kogoś wsparcia, odizolowanie go od innych, żeby w rezultacie znalazł się poza zespołem i nie mógł otrzymać żadnej pomocy, a nawet zrozumienia.

  • Zaburzanie pracy nad własną reputacją

Każdy chce mieć pozytywną reputację – okazuje się, że na tym polu również można komuś dokuczać. Głównym narzędziem mobbera realizującego ten krok jest plotka. Dzięki niej tworzy fałszywy obraz ofiary i prześladuje ją na wielu wybranych polach, na przykład religijnym czy seksualnym. Ponieważ szukając zawsze da się znaleźć jakąś wadę u drugiej osoby, jeśli takim mobberem jest szef ma naprawdę duże pole do popisu. Ofiara poddawana takim działaniom czuje się ośmieszona, nie dba już o to, jak widzą ją inni, zapomina o swojej wartości. W zależności od wyobraźni mobbera, może być dodatkowo przezywana, namawiana do seksu itd.

  • Zaburzanie jakości życia i pracy

Jak rozpoznać mobbing w pracyOfiara otrzymuje zupełnie bezsensowne zadania do realizacji, często nie ma przydzielonych żadnych obowiązków lub też inaczej  – ma ich za dużo, zbyt trudnych i najprawdopodobniej nie da sobie z nimi rady nawet jak zostanie po godzinach. Celem takiego zachowania jest wywołanie u kogoś przeświadczenia, że jest kompletnym zerem, do niczego się nie nadaje, co odbije się również na życiu prywatnym tej osoby.

  • Zaburzenie poczucia bezpieczeństwa

Mobber oddziałuje na wszystkie sfery życia ofiary i na kwestie związane z jej podstawowymi potrzebami. Kolejnym krokiem jest atak na poczucie bezpieczeństwa – pojawia się poważne utrudnianie danej osobie pracy, zlecanie jej szkodliwych, groźnych obowiązków, itd. Ofiara nie czuje się już bezpieczna ani w domu, ani w pracy, jest poddawana przemocy, molestowaniu, ciągle słyszy groźby i dużo negatywnych słów.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here