Inwestując swoje własne środki pieniężne należy wykazywać się daleko idącą ostrożnością, ponieważ na rynkach finansowych bardzo łatwo stracić środki pieniężne na rzecz bardziej doświadczonego gracza. Istnieją tak naprawdę dwa rynki, na których możemy inwestować.

RYNEK KAPITAŁOWY
Możemy zainwestować nasze 10 000 złotych na rodzimym rynku kapitałowym. W największym skrócie, rynek kapitałowy jest to rynek, na którym możemy spotkać różnorodne instrumenty finansowe, które mają zapadalność dłuższą niż rok. Jest to rynek instrumentów średnio i długoterminowych. Przykładami takich instrumentów mogą być obligacje skarbu państwa, które są bardzo bezpiecznie. Ich ryzyko określane jest jako zerowe. Jednakże zysk na nich jest również dość niski. Jeśli chcemy zarobić trochę więcej na obligacjach, warto wybrać obligacje dużych spółek korporacyjnych, które zapewniają większy dochód, jednakże są bardziej ryzykowne.

RYNEK PIENIĘŻNY
Rynek pieniężny jest rynkiem, który jest dużo bardziej płynny niż rynek kapitałowy. Częstym przykładem instrumentów rynku pieniężnego są bony skarbowe. Te bony emitowane są przez skarb państwa, który chce w ten sposób zdjąć nadpłynność z gospodarki. Po określonym w przepisach terminie, skarb państwa zwraca zainwestowane środki z należnymi odsetkami, które naliczane są z dokładnością do jednego dnia kalendarzowego.

LOKATA BANKOWA
Umieszczenie środków pieniężnych w wysokości 10 000 złotych na lokacie bankowej jest mądrym posunięciem, ponieważ wiele lokat ma możliwość jej zerwania z utraceniem tylko należnych odsetek – bez żadnej kary umownej. To powoduje, że w razie jakichkolwiek problemów finansowych, możemy być pewni, że będziemy w stanie użyć naszych pieniędzy z lokaty. Jednakże, jeżeli taka sytuacja nie będzie miała miejsca, to po czasie obowiązywania lokaty, dostaniemy zainwestowany kapitał, powiększony o należne odsetki.

Podsumowując, zainwestowanie 10 000 złotych w dzisiejszych czasach jest procesem prostym i mamy wiele możliwości wyboru, które zależą tylko od naszych preferencji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here