Emerytura jest czasem w życiu, który każdemu z nas kojarzy się z błogim odpoczynkiem po wielu latach pracy. Aby móc spokojnie odpoczywać, należy się odpowiednio zabezpieczyć finansowo.

W POLSCE
Polski system emerytalny podzielony jest na 3 filary. 2 pierwsze z nich są obowiązkowe, natomiast trzeci, jest dobrowolny. Pierwszy z nich to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który opiera się na systemie repartycyjnym, który ma charakter umowy pokoleniowej. Drugi filar, czyli OFE, skupia realny kapitał, który pracuje na naszą przyszłą emeryturę. Środki zarobione przez OFE są zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych, jeśli dostaniemy je po osiągnięciu wieku emerytalnego. Trzeci filar – Indywidualne Konto Emerytalne, jest najrzadziej wybierane, ale może dać największą emeryturę,

IKE
Konto Emerytalne jest nieobowiązkowe, co może tłumaczyć tak małą ich ilość w polskim systemie emerytalnym. Posiadając IKE możemy sami decydować, w jaki sposób będziemy inwestować nasze środki finansowe. Możemy wybrać najprostszą lokatę bankową, inwestycję w fundusz inwestycyjny, a nawet samemu inwestować na giełdzie. Skumulowane zyski są nieobjęte podatkiem Belki, jeśli pieniądze wypłacimy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Możemy oczywiście wypłacić pieniądze wcześniej, jednakże wtedy będziemy zobowiązani do zapłacenia 19 procentowego podatku dochodowego. Warto również wiedzieć, że na Indywidualnym Koncie Emerytalnym, nie można umieszczać dowolnej ilości środków pieniężnych. Odpowiednia ustawa mówi, że maksymalna wysokość miesięcznej wpłaty na taki rachunek nie może przewyższać 1,5-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Podsumowując, w Polsce mamy teoretycznie system, który zapewnia każdemu z nas emeryturę na stare lata, jednakże bardzo często są one tak niskie, że warto samemu się zainteresować odkładaniem i inwestowaniem środków pieniężnych, które będą nam służyły na naszej zasłużonej emeryturze, na którą udamy się po wielu latach ciężkiej pracy zawodowej. Przy dzisiejszych płacach nie jest to mała suma, więc może warto zastanowić się na tego rodzaju oszczędzaniem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here