Jak odwołać się od decyzji ZUS

Decyzje podejmowane przez ZUS lub lekarza orzekającego nie zawsze są uznawane za korzystne przez osoby, których bezpośrednio dotyczą. Możliwe jest odwołanie, co wiąże się z długim czasem oczekiwania. Jest to jednak jedyny minus, bo np. pozytyw stanowi to, że sprawy powiązane z ubezpieczeniem społecznym nie wymagają ponoszenia kosztów. Wszyscy zastanawiający się nad odwołaniem powinni mieć też na uwadze, że najprawdopodobniej uda się uzyskać korzystny wyrok.

Proces odwołania się od decyzji ZUS  przebiegać powinien w określony sposób, co gwarantuje brak problemów podczas rozpatrywania sprawy. Obowiązuje forma pisemna, stosowanie właściwych form oraz zachowanie zalecanej drogi (osobista wizyta w urzędzie z pismem lub skorzystanie z poczty). Należy zwrócić też uwagę na szczególne wymogi dotyczące rodzajów odwołań od konkretnych decyzji. Poniżej przykłady:

– Gdy powodem odwołania jest niekorzystna decyzja dot. emerytury lub renty

Właściwym w tym przypadku organem do złożenia odwołania jest sąd pracy i ubezpieczeń społecznych. Trzeba wybrać właściwą placówkę adekwatnie do adresu zameldowania. Można udać się do niej osobiście bądź wystosować pismo i nadać drogą pocztową. Ważne: adresatem wiadomości jest sąd, ale złożenie odwołania następuje przez oddział ZUS-u.

– Właściwie skonstruowane pismo przyniesie oczekiwane rezultatyJak odwołać się od decyzji ZUS

Warto zwrócić uwagę na odpowiednią formę pisma, jak również jego poprawne zaadresowanie. Odwołanie kierujemy do odpowiedniego Sądu Okręgowego za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w [wstaw swoją miejscowość]. Dzięki temu mamy pewność, że dotrze do właściwego miejsca. Zaleca się, by w przypadku osobistego dostarczania pisma uzyskać potwierdzenie z sekretariatu, a w przypadku przesłania pocztą mieć tego dowód (tzw. potwierdzenie odbioru).

Odwołanie musi zawierać:

– numer pisma, sprawy pozwalający zidentyfikować sprawę, od jakiej się odwołujemy

– uzasadnienie, dlaczego się odwołujemy – dość istotna część pisma

– oczekiwania względem sytuacji po odwołaniu.

W internecie dostępne są wzory odwołań, więc w razie wątpliwości można z jakiegoś skorzystać.

– Wysłałem odwołanie i co dalej?

W pierwszej kolejności można liczyć na to, że dzięki właściwemu uzasadnieniu, jakie zawarliśmy w piśmie, nastąpi reakcja ZUS-u i np. zmieni on swoje niekorzystne postanowienie na korzystniejsze. Jeśli jednak tak się nie stanie, instytucja ta ma trzydzieści dni na  przesunięcie naszego odwołania do właściwego sądu i na odpowiednie uzasadnienie. Sąd rozpatrzy sprawę i znów – możemy liczyć się z pozytywną lub negatywną decyzją. W przypadku negatywnej zostaje jeszcze jedna droga, apelacja od wyroku. Trzeba również w tym wypadku użyć formy pisemnej, najlepiej z pomocą prawnika.

– Gdy powodem odwołania jest niekorzystne orzeczenie lekarskie

W tym przypadku organem, do którego należy skierować odwołanie, jest odpowiednia komisja lekarska. Pismo składa się, jak wyżej, za pośrednictwem ZUS-u, przy czym trzeba to zrobić w terminie nie przekraczającym 14 dni od uzyskania orzeczenia lekarskiego. Oprócz właściwego sposobu dostarczenia i spreparowania pisma istotne jest jeszcze dołączenie przydatnych dokumentów potwierdzających nasz stan zdrowia, itd. Oczekujemy następnie na reakcję od komisji i ostateczną decyzję  ZUS-u.

– Odwołanie po raz drugi

W sytuacji, gdy nie udało się uzyskać zadowalającej decyzji, pozostaje jeszcze skierowanie sprawy na drogę sądową – właściwym organem jest sąd pracy i ubezpieczeń społecznych. Podobnie jak w opisanych wyżej przypadkach, właściwe pismo należy dostarczyć do tej instytucji również za pośrednictwem ZUS-u.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here