Wiele osób pragnie rozpocząć oszczędzanie i pomnażanie kapitału. Skomplikowanie rynku oraz ogromna ilość produktów do wyboru znacząco utrudnia ten wybór. Decydując się na jeden z wielu funduszy inwestycyjnych, należy dokładnie zapoznać się z podstawowym ich podziałem, a także odpowiednio dopasować portfel funduszu do celów oraz potrzeb.
W artykule przedstawimy uproszczony podział funduszy inwestycyjnych i zaprezentujemy ich cechy kluczowe dla inwestora.

Fundusze otwarte a zamknięte

FIO (Funduszem otwartym) nazywamy fundusz, w którym jednostki uczestnictwa możemy nabywać oraz sprzedawać niemal bez żadnych ograniczeń i możemy wykonywać to ad hoc. Co więcej, jednostki uczestnictwa wycenia się każdego dnia roboczego.

FIZ (Fundusze zamknięte) działają zgoła inaczej. Inwestor może nabyć certyfikaty inwestycyjne, które wycenia się raz na kwartał lub raz na miesiąc. Certyfikaty inwestycyjne można nabywać wyłącznie w określonych okresach publikacji subskrypcji. Nie można nimi zarządzać na żądanie. Niektórymi certyfikatami można również handlować na rynku wtórnym GPW w Warszawie.

Rodzaje aktywów

W przypadku rodzajów aktywów podział funduszy inwestycyjnych nie jest jednoznaczny i oczywisty. Różnorodność ofert towarzystw funduszy inwestycyjnych powoduje, że rynek jest mocno zdywersyfikowany. Ogólnie przyjmuje się standardowy podział, w którym fundusze lokują środki w akcjach, obligacjach, nieruchomościach oraz w środkach pieniężnych. Niemniej, często możemy spotkać się z hybrydami o różnorodnej strukturze aktywów.

Zupełnie inną kategorię stanowią fundusze dywidendowe, czyli dostarczane przez spółki dywidendowe wypłacające akcjonariuszom zysk w postaci dywidend. Przykładem takiego funduszu może być produkt oferowany przez BPH TFI.

Pamiętajmy, że wiele funduszy specjalizuje się w konkretnych akcjach spółek oraz w odpowiednich sektorach gospodarczych. Warto wspomnieć tu o różnym ryzyku inwestycyjnym zależnym od aktywów, jakimi obraca fundusz inwestycyjny.

Innym typem funduszy są fundusze ETF, którymi można bezpośrednio handlować na giełdzie – zupełnie jak obligacjami, czy akcjami. Warto zwrócić uwagę również na fundusze indeksowe, które stanowią pewną nowość w Polsce. Ich celem jest śledzenie wartości indeksu, który jest z nimi powiązany. Oferują inwestorom niższe opłaty za zarządzanie.

Fundusz inwestujący w Polsce, czy poza granicami kraju?

Najpopularniejszymi funduszami są fundusze inwestujące w naszym kraju. Gros towarzystw skupia się głównie na aktywach polskich. Niemniej coraz chętniej inwestuje się w Europie Środkowej oraz Europie Zachodniej. Decydując się na inwestowanie poza granicami Polski, powinno się zachować wzmożoną czujność. Zwróćmy uwagę na to, że w przypadku funduszy w obcych walutach, gdy ich wartość rośnie, stosunek obcej waluty do złotówki może spadać – wtedy nasze zyski maleją. Należy pamiętać o takim ryzyku walutowym, a także dodatkowym podatku od zysków kapitałowych – problem ten dotyka nas, gdy towarzystwo nie jest zarejestrowane w Polsce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here