Normy OHSAS 18001 / PN-N 18001 poprawiające bezpieczeństwo i higienę pracy mogą być wprowadzone do firm różnej wielkości i z różnych branż. Ich celem jest zmniejszenie ryzyka wypadków podczas pracy oraz występowania chorób zawodowych.

Norma OHSAS 18001 i jej polski odpowiednik PN-N 18001 dotyczą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma OHSAS jest międzynarodowa.

Korzyści dla firmy z wdrożenia norm OHSAS 18001/ PN-N 18001

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001/ PN-N 18001 wymaga wprowadzenia rozwiązań zapobiegających wypadkom w pracy i chorobom zawodowym. Oznacza to często konieczność modernizacji środowiska pracy, ale przynosi wymierne efekty w postaci bardziej wydajnego działania i wzrostu zadowolenia pracowników.

System ten wymaga też przeprowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, by zwiększyć świadomość pracowników na temat możliwych rodzajów zagrożeń. Powinni oni zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym postępowaniem np. z maszynami czy urządzeniami.

Korzyścią z wprowadzenia normy OHSAS 18001 jest zmniejszenie liczby wypadków w pracy. Dla organizacji wdrażającej ten system profitem są mniejsze wydatki na ubezpieczenia pracowników. Mniejsza liczba wypadków to także mniej środków niezbędnych do wypłaty odszkodowań.

Zmiany zgodne z normami OHSAS 18001/PN-N 18001 powodują, że firma staje się miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla pracowników. Dzięki temu pracują oni wydajniej, zwiększając zyski przedsiębiorstwa. Jest to też duża zaleta dla przyszłych pracowników, którzy chętnie podejmują zatrudnienie w miejscach stwarzających dobre warunki pracy.

Procedura stosowania norm OHSAS 18001/ PN-N 18001

Wdrażanie Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy powinno rozpocząć się od wstępnego audytu. Należy przeanalizować aktualny system bezpieczeństwa i higieny pracy, określić jego słabe i mocne strony. Kolejnym krokiem jest ustalenie celów BHP oraz opracowanie nowych systemów adekwatnych do potrzeb danej firmy.

Pomocą w przygotowywaniu firmy do audytu certyfikującego zajmują się różne organizacje, w tym doradczo-szkoleniowe. Certyfikat potwierdzający wdrożenie norm OHSAS 18001/ PN-N 18001 po przeprowadzeniu własnego audytu wydaje niezależna jednostka certyfikująca, np. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

To, czy normy są przestrzegane, jest sprawdzane co roku przez jednostkę certyfikującą. Wykryte nieprawidłowości mogą prowadzić do zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here