Instytucje pożyczkowe w Polsce zanotowały w ciągu zaledwie jednego roku niesamowity, bo aż 54% wzrost zaufania, jakimi darzą je konsumenci. Wynik ten jest tym bardziej imponujący, że w przypadku banków zaufanie wzrosło jedynie o 1,6%. Czy oznacza to, że Polacy ostatecznie przekonali się do „chwilówek”?

Reputacja firm pożyczkowych wzrasta skokowo

Coroczne badania reputacji instytucji należących do sektora finansowego, przeprowadzane przez jedną z czołowych firm w dziedzinie custom research – Kantar TNS, dostarczyły niezwykle ciekawych informacji o tym, jak Polacy postrzegają obecnie poszczególne podmioty. Bezsprzecznym liderem w rankingu zaufania jest Narodowy Bank Polski, któremu ufa aż 66% respondentów. Na drugim miejscu znajdują się działające w Polsce banki z wynikiem 62%. Zdecydowanie za nimi uplasowały się instytucje zajmujące się ubezpieczeniami społecznymi (44%) oraz popularne SKOK-i (24%). Firmy pożyczkowe mogą się obecnie poszczycić zaufaniem 17% Polaków. Mało? Otóż nie, ponieważ kluczowa w tym przypadku jest tendencja wzrostowa, która dla instytucji zajmujących się szybkimi pożyczkami online jest wprost niesamowita.

Badania Kantar TNS pokazują, że w ciągu ostatniego roku zaufanie do instytucji pożyczkowych w Polsce wzrosło aż o 54%. W tym samym okresie zaufanie do SKOK-ów zwiększyło się o 40%, do Otwartych Funduszy Emerytalnych o 20%, zaś do Komisji Nadzoru Finansowego o 13,5%. W porównaniu z tymi liczbami bardzo skromnie przedstawia się wynik banków, którym obecnie ufa zaledwie 1,6% więcej Polaków niż przed rokiem. Jakiego rodzaju wnioski płyną z przedstawionych badań?

Przyczyny zwiększonego zaufania do pożyczek pozabankowych

Pierwszym, łatwym do zauważenia faktem jest ogólny wzrost zaufania do instytucji z sektora finansowego. Może to wynikać z ogólnej poprawy jakości świadczonych usług, poprawy wizerunku poszczególnych podmiotów poprzez liczne działania prospołeczne, zwiększenie transparentności oraz nacisk nie tylko na profesjonalne, ale i typowo ludzkie podejście do klienta.

W przypadku samych firm pożyczkowych, tak duży wzrost zaufania przypisuje się ostatecznemu przełamaniu narosłych jeszcze w latach 90. opinii i mitów na temat tzw. pożyczek bez BIK. Duża liczba działających wówczas przedsiębiorców ślizgających się na granicy prawa mocno zepsuła wizerunek całej branży. Wizerunek ten został jednak w końcu naprawiony. Wpływ na to miały szeroko zakrojone działania skierowane do konsumentów, a także przejrzystość zasad przyznawania pożyczek wraz z wprowadzeniem rozwiązań informatycznych, które maksymalnie upraszczają całą procedurę. Doskonałym przykładem są tu działania firmy MiniCredithttps://mini-credit.pl, która na swojej stronie udostępniła serię porad dotyczących zaciągania pożyczek oraz ich zwrotu, a w prowadzonym regularnie blogu informuje swoich klientów m.in. o zasadach bezpiecznego zaciągania zobowiązań finansowych i odpowiedniego planowania wydatków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here