Zawody przyszłości

Instytucje zajmujące się bezrobociem, wyróżniają różne kategorie tego zjawiska. Za dające się zupełnie zignorować bezrobocie, uchodzi tak zwane bezrobocie naturalne. Do osób wliczanych do takiej statystyki możemy zaliczyć tzw. rentierów czy kobiety skupiające się na wychowaniu dzieci i będące na utrzymaniu mężów. Na drugim biegunie pod względem istotności społecznej zjawiska, jest tak zwane bezrobocie strukturalne. Jest to kategoria bezrobocia związana z systemowym niedostosowaniem podaży i popytu na rynku pracy. Najbardziej widoczny taki stan rzeczy był w czasie transformacji systemowej, czyli na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, ale zjawisko to po raz kolejny zaczyna zagrażać całemu społeczeństwu. Można się przed nim bronić poprzez studia podyplomowe Warszawa, które organizuje chociażby Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Jeden zawód na całe życie

W czasie zmian systemowych największym problemem byli ludzie przeważnie w wieku już co najmniej średnim, którzy zaraz po kilku klasach szkoły podstawowej lub co najwyżej szkoły zawodowej, byli przyjmowani do pracy do wielkiego zakładu produkcyjnego. Takim zakładem mogła być fabryka, ale też PGR, czyli gospodarstwo rolnicze. Osoba pracująca w tego typu zakładzie pracy posiadała kompetencje dostosowane tylko do pełnienia jednej roli, niejednokrotnie przestarzałej już w momencie, kiedy tą pracę podejmowała.

Upadek systemu komunistycznego sprawił, że dotowanie pracy nieefektywnej przez prace efektywną nie było już możliwe, przez co nieefektywne zakłady pracy musiały upaść. Pozostawiło to miliony osób bez pracy i zmusiło ich do zmiany branży wyuczonej. Obecnie fala upadłości w żadnej branży nie grozi, ponieważ gospodarka jest znacznie bardziej racjonalna, co nie oznacza jednak, że podobny problem nie istnieje.

Modernizacja kontra pracownik

Głównym problemem jest paradoksalnie rozwój technologiczny, sprawiający że wiele rodzajów działalności powoli traci sens. Tak jak do lamusa odchodzą niektóre urządzenia i usługi, tak razem z nimi zapomina się o osobach, które się takimi rzeczami zajmowały. Problem jest poważny, chociaż mocno zatomizowany. W jednym momencie wielu ludzi pracy nie traci, ale niewielkie grupy osób tracą szansę na zatrudnienie na dotychczasowych zasadach, praktycznie każdego dnia. W przypadku takich osób konieczne jest przebranżowienie, a o to coraz trudniej ze względu na wzrost poziomu specjalizacji, nawet stosunkowo prostej pracy na niskim szczeblu.

Kształcenie ustawiczne

Kształcenie ustawiczne, czyli ciągłe poprawianie kwalifikacji, to jedno z głównych wyzwań współczesnego świata. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie organizuje studia podyplomowe w Warszawie na wielu kierunkach, które są przyszłościowe, ale równocześnie posiadają korzenie w dotychczasowych mechanizmach, dzięki czemu odnalezienie się w nowych warunkach jest łatwiejsze. Dla osób potencjalnie dotkniętych bezrobociem strukturalnym, takie studia to konieczność bytowa. Na SGGW znajdziesz ponadto takie kierunki jak: biotechnologia, bioinżynieria, finanse i rachunkowość

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here