Praca na zastępstwo - jakie masz prawa?

Wprawdzie nie ma osób niezastąpionych, ale czasami od obecności właściwego człowieka na właściwym stanowisku zależy dobro firmy. Co więc w sytuacji, gdy ów człowiek pragnie w końcu udać się na zasłużony urlop? Możliwym rozwiązaniem jest zatrudnienie zastępcy. Osoba wybierająca się na urlop nie musi o nic się martwić, bo wszystkie kwestie związane z organizacją zastępstwa leżą w obowiązkach szefa. Im dłuższy urlop, tym większa może okazać się konieczność zapewnienia odpowiednio profesjonalnego zastępstwa.

  1. Czym jest zastępstwo

Pracownik zatrudniany w ramach zastępstwa za inną osobę podpisuje z szefem specjalny rodzaj umowy terminowej. Głównym czynnikiem warunkującym czas trwania tej umowy jest okres nieobecności pracownika zastępowanego. Przeważnie więc umowa jest konstruowana z podwójnym zapisem – ulegnie rozwiązaniu po określonym terminie lub też w sytuacji, gdy dana osoba wróci wcześniej. Zapis ten przydaje się w sytuacji, gdy z różnych przyczyn nastąpi skrócenie urlopu. Umowa na zastępstwo może być jednak bezproblemowo wypowiedziana przez przełożonego lub pracownika. Obowiązuje wtedy 3-dniowy okres wypowiedzenia. Powyższe kwestie sprawiają, że może to być niezbyt korzystna forma współpracy z uwagi na pewną losowość oraz brak większych perspektyw po upływie czasu, na jaki została zawarta.

  1. Specyficzny rodzaj umowy

Umowy na czas określony mają to do siebie, że po trzecim ich zawarciu z tą samą osobą następuje przekształcenie w angaż na stałe (na czas nieokreślony). Zasada ta nie obowiązuje w przypadku umowy na zastępstwo. Oznacza to, że jeśli pomimo upływu terminu jednej umowy stanowisko dalej wymaga obstawienia, pracownik zastępujący może zostać znów zatrudniony na podobnych warunkach, po prostu na kolejny okres.

Jeśli pracownik zastępujący nie wykonuje swoich obowiązków właściwie lub jest w jakikolwiek sposób problematyczny, można go zwolnić (np. dyscyplinarnie). Umowa na zastępstwo może być rozwiązana również na mocy porozumienia stron.Praca na zastępstwo - jakie masz prawa?

  1. Prawa zostają te same

Praca na zastępstwo jest niejako przejęciem etatu osoby zastępowanej. Oznacza to, że np. zostaje zachowany zakres obowiązków nawet przy inaczej przydzielonym czasie pracy. Można zupełnie inaczej je rozdysponować, na przykład tak, by zatrudniony na zastępstwo pracownik mógł pogodzić ich wykonywanie z innymi posiadanymi obowiązkami. Prawa pracownika zostają również zachowane, czyli, przede wszystkim, przed zatrudnieniem dana osoba musi zostać skierowana na badania w zakładzie medycyny pracy, musi wziąć udział w szkoleniu BHP, dostarczyć stosowne dokumenty. Gdy już zacznie pracę, musi zachowywać się zgodnie z przyjętymi zasadami i przepisami BHP. Jeśli nie będzie przestrzegał wynikającego z umowy czasu pracy, obowiązujących godzin, nie będzie właściwie raportował itd. swoich nieobecności, może liczyć się z naganą czy nawet ze zwolnieniem. W przypadku choroby lub ciąży osobie zatrudnionej na zastępstwo przysługują właściwe warunki finansowe, odpowiednie urlopy lub inne formy odpowiednie do zaistniałej sytuacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here