PIT-36L, dla rozliczających podatek liniowo

Wielu podatników, a przede wszystkim przedsiębiorców zadaje sobie pytanie, czym się różni deklaracja PIT-36L od PIT-36. Oba te formularze, choć ich nazwa wcale nie zachęca do głębszego poznania, różnią się zasadniczo. Przede wszystkim – dlaczego różnica pomiędzy deklaracjami PIT powinna zaciekawić głównie przedsiębiorców?

Sedno problemu tkwi w sposobie opodatkowania, jaki wybrał przedsiębiorca. Większość podatników rozlicza się na zasadzie podatku dochodowego progresywnego. Polega on na tym, że do osiągnięcia określonej wartości, podatek wynosi 18%, natomiast po przekroczeniu konkretnej kwoty (w Polsce jest to około 80000 złotych rocznie), konieczne już jest zastosowanie wyższej stawki podatkowej, a konkretnie 32%.

Co ważne, podniesionej stawki podatkowej 32% nie płaci się od całości kwoty, a jedynie od nadwyżki powyżej wskazanej. Taki sposób rozliczania mają co do zasady osoby fizyczne. Natomiast przedsiębiorca może wybrać dogodny dla niego sposób opodatkowania. Ma on możliwość z jednej strony – wybrać powyższą metodę opodatkowania – musi wtedy wypełnić formularz PIT-36, lub też zdecydować się na podatek liniowy. Ten rodzaj opodatkowania dotyczy tylko przedsiębiorców i po dokonaniu takiego wyboru może on zostać opodatkowany jednolitą stawką podatkową wynoszącą 19%. Podatek liniowy jest bardzo komfortowym rozwiązaniem dla osób posiadających działalność generującą duży dochód. Taki sposób opodatkowania dochodu zdecydowanie zmniejsza koszty danin po stronie podatnika – w szczególności, gdy jego dochód przekracza 80000 zł rocznie. W takiej sytuacji musi on złożyć deklaracje PIT-36L (literka „L” pochodzi od „liniowy”). Wobec powyższego, składającym formularz PIT-36L jest ten, który prowadzi działalność, a także wybrał liniową stawkę podatkową, tj. jednolitą dla wszystkich podatników.

Formularze podatkowe są bardzo ważnym dokumentem, gdyż od ich złożenia zależy nasza odpowiedzialność podatkowa, a także prawidłowość złożonego wniosku. Składając odpowiednią deklarację trzeba więc koniecznie mieć na względzie, czym się różni deklaracja PIT-36L od PIT-36. Pomylenie tych dwóch pism może kosztować podatnika złożenie fałszywej deklaracji do odpowiedniego organu skarbowego, co w skrajnych sytuacjach może powodować konsekwencje karnoskarbowe. Sam przedsiębiorca także musi mieć na uwadze formularze podatkowe, gdyż podatek liniowy determinuje konieczność złożenia zupełnie innego dokumentu do odpowiedniego organu. Nie zmienia to jednak faktu, że podatek liniowy (mimo odrębnego formularza) jest znacznie korzystniejszą metodą opodatkowania dla najlepiej zarabiających przedsiębiorców.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here