biznes

Z raportu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w latach od 2015 do 2017 zaobserwowano, że specjalne strefy ekonomiczne w Polsce nie osiągały swoich założonych celów. Co więcej pomoc publiczna nie trafiała do przedsiębiorców, którzy działali w preferowanych gałęziach gospodarki w danym regionie. Strefy nie były należycie wykorzystywane. Skąd ich niepowodzenie? Sprawdźmy to!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/specjalne-strefy-ekonomiczne-w-polsce-nie-zdaly-egzaminu/ 

SSE w Polsce – co oznaczają Specjalne Strefy Ekonomiczne?

Specjalne Strefy Ekonomiczne, czyli w skrócie SSE jest to instrument, który za zadanie miał wspomóc rozwój gospodarczy mniej rozwiniętych obszarów Polski poprzez przyciąganie nowych inwestycji i promocję tworzenia miejsc pracy. W założeniu strefy te powinny również wspierać innowacyjność i konkurencyjność działalności gospodarczych. Korzystają w tym celu z pomocy publicznej o wysokości ponad 2,5 mld zł rocznie.

pastedGraphic.png

Efekty działania Specjalnych Stref Ekonomicznych

Według raportu NIK żadna ze Stref w naszym kraju nie osiągnęła wyznaczonego celu, czyli pełnego zagospodarowania obszaru SSE. Pozostałe cele określone w Planach Rozwoju zastały zrealizowane w ograniczonym zakresie. Pomocy publicznej nie udało się skierować do przedsiębiorców działających w preferowanych dla danego regionu gałęziach gospodarki.

Największa Izba Kontroli zaobserwowała też, że spółki zarządzające Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi niesłusznie przyjęły zwiększanie:

  • obszaru Strefy,
  • liczbę miejsc pracy,
  • kwoty nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez przedsiębiorców,
  • liczbę nowych zezwoleń na działalność w SSE.

Brak odpowiedniej infrastruktury – specjalne strefy ekonomiczne

Spółki, które zarządzały w niedostatecznym stopniu wyposażały tereny Stref w niezbędną dla nich infrastrukturę techniczną oraz logistyczną. Spowodowało to, że przedsiębiorcy wykazywali mniejsze zainteresowanie danym terenem, a  przekładało się to na jego niewykorzystanie do działalności gospodarczej. Spółki przy ustalaniu podstawy podatku CIT nieprawidłowo ujmowały też wartość amortyzacji i sprzedaży gruntów w kosztach uzyskania przychodów za lata od 2015 do 2017.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, która dała możliwość inwestowania na preferencyjnych warunkach na obszarze całego kraju, zlikwidowała nieprawidłowości wynikające przez NIK w zakresie rozszerzania obszarów SSE.Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że: ,,Na wymierne efekty działania nowego prawa trzeba jednak zaczekać’’.

Przetargi oraz rokowania dotyczące udzielenia zezwolenia na działalność w SSE odbywały się zgodnie z przepisami.

System nie promował przedsięwzięć gospodarczych, które w stopniu największym przyczyniłyby się do realizacji celów, na które ukierunkowana była pomoc publiczna związana z działalnością w SSE. Około 30% inwestycji objętych zezwoleniami udzielonymi w latach od 2015 do 2017 spełniało kryterium sektorów priorytetowych.

Zobacz też: http://www.ashoka.pl/jak-prezentuje-sie-rynek-telekomunikacyjny-w-polsce/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here