Pierwszą epoką która odbiła się na kulturze to Antyk. Okresem dziejów tej epoko datuje się od około 4000 roku przed naszą erą, a zakończenie przyjmuje się na rok 476 dokładnie był to upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego. Po przez to iż Antyk był bardzo zróżnicowany jest to epoka bardzo gwałtownych rozwojów cywilizacji. Antyk najbardziej koncentrował się na piśmie greckim, które znacznie odbiło się w późniejszych dziejach.

Średniowiecze natomiast to głównie teocentryzm czyli Bóg w centrum. Myśli były głównie skoncentrowane na religii, data początku tej epoko to około 476 rok a zakończenie to 1453 rok. To kościół w tej epoce miał swoje pierwsze i ostatnie zdanie, niemalże wszystko było uzależnione od ich decyzji. Tak zwany uniwersalizm oznaczał podporządkowanie państw Europy jednej władzy oczywiście mowa tutaj o władzy kościoła. Językiem uniwersalnym w Średniowieczu stała się łacina. Renesans natomiast rozwinął się we Włoszech, zwany był także epoką odrodzenia. Powstał na przełomie wieku czternastego i trwał przynajmniej do wieku szesnastego. Współcześnie epokę tą określano jako epoką kultury europejskiej, pomiędzy epokami średniowiecza, a baroku. Renesans obejmował przemiany w przeróżnych dziedzinach jak na przykład filozofia, ideologia, sztuka. Zmienił także sztukę na bardziej przyjemną, a artyści dzięki temu zyskali rangę społeczną.

Barok jest to kolejna epoka, która kierowała się przede wszystkim sztuką. Barok miał wiele przejawów. Typowym była sztuka, która łączyła doskonale elementy kościoła z wątkami mitologicznymi. Barok jest określany jako epoka wyższych ocen przez historyków sztuki, i literatury. Oświecenie jest wielki ruch umysłowy. Ta epoka wiązała się ze znacznym wzrostem mieszczaństwa, istotnymi odkryciami naukowymi, oraz nowymi systemami filozoficznymi. Romantyzm jest to prąd naukowy, umysłowy i literacki. Jako pierwsza epoka zanegowała oświeceniową wiarę w poznawalność i harmonię. Romantyzm odrzucić także szereg elementów takich jak filozofia racjonalna epoki oświecenia. W Polsce epoka ukształtowała znacznie mierze sytuację polityczną, utratę niepodległości, oraz klęskę powstania listopadowego. Pozytywizm kolejna epoka, która miała dość istotne znacznie.

WWW.WIEDZANET.PL

Był to ruch społeczny, oraz literacki. Wykreował on wiele znanych osobistości w tych dwóch światach między innymi Sienkiewicza. Modernizm zwany także Młodą Polską to okres w polskiej literaturze i sztuce. Młoda Polska obejmowała całą kulturę, sztukę, oraz bardzo mocno wpływała na obyczajowość. Dwudziestolecie Międzywojenne był to okres dość zróżnicowany. Pomimo iż literatura rozwijała się znakomicie to w między czasie miało miejsce wiele walk, które mogły odbić się na literaturze. W tej epoce można odnaleźć rewolucyjne prądy myślowe które szokowały. Literatura Powojenna to ostatnia znacznie odbijająca się epoka. Można ją podzielić na parę okresów. Bezpośrednio po wojnie w Polsce odznaczała się wielką swobodą w wypowiedziach i myśleniach społeczeństwa. Trudno jest w tej epoce mówić o konkretnych dokonaniach, ale jednego możemy być pewni odbiła się ona znacznie na naszym kraju i nie tylko.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here