Wiedza na temat możliwości dziedziczenia środków z otwartych funduszy emerytalnych jest nadal mało powszechna – świadczy o tym m.in. to, że wiele uprawnionych osób nie zgłasza się po przysługujące im pieniądze z OFE. Dziedziczenie może dotyczyć nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, dlatego warto dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat.

Jakie środki podlegają dziedziczeniu?

Każda osoba pracująca odprowadza do ZUS składkę w wysokości 19,52% swoich zarobków. 12,22 % z tych środków trafia na podstawowe konto ZUS (I filar) i nie może zostać nikomu przekazane, a w przypadku śmierci ubezpieczonego zasila budżet tej instytucji. Pozostała część kwoty (7,3 %) tworzy II filar – indywidualne subkonto ZUS oraz ewentualnie konto w OFE.

Dziedziczenie dotyczy właśnie tych środków – są one traktowane jako część majątku danej osoby i podlegają podziałowi w razie jej śmierci przed osiągnięciem wieku emerytalnego, na tych samych zasadach dla obu kont. Wyżej wskazane podmioty nie mają jednak obowiązku informowania spadkobierców o przysługujących im świadczeniach, a przekazanie pieniędzy odbywa się jedynie na wniosek osoby uprawnionej do ich dziedziczenia.

Kto może dziedziczyć zgromadzone środki w OFE?

Warto wiedzieć, iż dziedziczenie z OFE przebiega na ściśle określonych zasadach. W pierwszej kolejności połowa środków zgromadzonych na rachunkach zmarłego przekazywana jest na otwarty fundusz emerytalny małżonka (tylko i wyłącznie w przypadku wspólności majątkowej). Pozostała część wypłacana jest osobom upoważnionym przez ubezpieczonego – w przypadku ich braku wchodzi w skład masy spadkowej. Jeśli wskazaną osobą jest żona lub mąż, cały zebrany majątek trafia do niej.

Dziedziczenie z OFE przez spadkobierców odbywa się na podstawie przeprowadzonego postępowania spadkowego. O zgromadzone środki może ubiegać się najbliższa rodzina zmarłego członka Funduszu – w pierwszej kolejności dzieci, potem wnuki i rodzice. Do części zgromadzonych środków mają prawo także byli małżonkowie, jeśli do momentu rozwodu lub separacji pomiędzy ubezpieczonym a partnerem obowiązywała wspólnota majątkowa.

Dziedziczenie z OFE – przekazanie należnych środków

Po odbiór świadczeń finansowych po zmarłej osobie można zgłosić się w dowolnym momencie. Należy zawiadomić OFE o śmierci jej członka i przedstawić skrócony akt zgonu oraz inne wymagane dokumenty. Pieniądze ze wspólnoty majątkowej dla małżonka przekazywane są w formie transferu na indywidualne konto w OFE i zasilają jego przyszłą emeryturę. W przypadku braku takiego rachunku fundusz, który realizuje wypłatę, otwiera nowe konto na nazwisko małżonka i dokonuje przelewu środków.

Fundusze dla osób wskazanych oraz spadkobierców wypłacane są w formie gotówkowej. Jeśli małżonek jest jednocześnie osobą upoważnioną przez zmarłego, może otrzymać drugą cześć wypłaty w gotówce lub na konto w OFE. W przypadku braku pewności, do którego OFE należała bliska osoba, można zwrócić się z prośbą o przekazanie informacji do ZUS lub zwrócić się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika, który specjalizuje się w takich usługach. Więcej informacji na temat tego, jak przebiega dziedziczenie z OFE, dostępnych jest na stronie: http://dziedziczenieofe.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here