Bezrobocie strukturalne

O bezrobociu mówimy wtedy, gdy dochodzi do niemożności znalezienia zatrudnienia przez osobę, która jest całkowicie zdolna oraz gotowa do wykonywania pracy zarobkowej. Odmian bezrobocia wyróżnia się kilka, czym się one różnią od siebie?

Rodzaje bezrobocia, różnią się od siebie ze względu na okres czasu bez zatrudnienia oraz przyczyny wystąpienia takiego zjawiska. Wyróżniamy:

  • bezrobocie naturalne – to naturalna stopa bezrobocia;
  • bezrobocie frykcyjne – to okresowy brak zatrudnienia, gdy na przykład szukamy nowej pracy lub zmieniliśmy miejsce zamieszkania;
  • bezrobocie sezonowe – to okres, w którym praca zarobkowa wykonywana jest w konkretnych momentach w roku;
  • bezrobocie rejestrowane – mówimy o nim, gdy dojdzie do rejestracji bezrobotnego w Urzędzie Pracy.

Przeczytaj też: http://www.ashoka.pl/czy-samozatrudnienie-jest-korzystne/

Czym jest bezrobocie strukturalne?

O bezrobociu strukturalnym mówimy, gdy dochodzi do różnicy pomiędzy zapotrzebowaniem na pracowników a kwalifikacjami zawodowymi, osób które poszukują pracy zarobkowej w danym rejonie.

Przyczyny bezrobocia strukturalnego

Główną przyczyną pojawienia się bezrobocia strukturalnego jest dynamiczny rozwój technologiczny. Ponieważ to on jest odpowiedzialny za likwidację stanowisk, automatyzacji produkcji, a nawet zamykanie zakładów produkcyjnych. Metody wytwarzania, które były do tej pory stosowane, zaczynają się starzeć, w firmie pracują osoby, które nie są w stanie nabyć nowych kwalifikacji. Czasami nawet dochodzi do zmiany stanowiska pracy, wtedy dany zawód zanika.

Kolejną przyczyną bezrobocia strukturalnego jest zbyt słaby system kształcenia, w stosunku do potrzeb rynku pracy. Wiele osób wybiera kierunki, które są popularne, wybierane przez większość ludzi, nie wiedzą nawet że mogą otrzymać zatrudnienia ,po nabyciu innych kwalifikacji. Pojawiają się również braki programowe w kontekście kształcenia oraz nadmierna trudność w uzyskaniu danych uprawnień. Przez to liczba osób, które ukończyły studia nie jest taka jak być powinna. Największe zapotrzebowanie jest na specjalistów w branży IT, służbie zdrowia oraz budowlance.

Źródło: https://www.parales.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here